Монтаж

НИЕ ОСИГУРЯВАМЕ:
1. Пана със стадартни размери 595х595х7 мм.
2. Носещи профили 3600 мм.
3. Напречни профили 1200 мм.
4. Напречни профили 600 мм.
5. Окрайчващ “L” профил 3000 мм.

ВИЕ СИ НАБАВЯТЕ:
1. Инструменти – макетен нож, ножица за ламарина или ножовка, чук, пробивна машина, нивел, рулетка, молив.
2. Консумативи – пирон-дюбел за бетон (винтове за дърво, ако таванът е с дървена конструкция), тел за окачване с дебелина 2-3 мм.

Стъпка 1: Поставяне на окрайчващия “L” профил
1. Определете височината, на която искате да бъде окачения таван и маркирайте стените. Обозначете с водоравна линия.
2. Монтирайте окрайчващия профил по водоравната линия. Закрепване с пирон-дюбли през 50 см.

Стъпка 2: Монтиране на носещата конструкция
1. Снемете точните размери на помещението и по тях направете разпределение чрез чертеж. Имайте пред вид размера на монтираното пано 60 см. Разделете дължината и ширината на помещението в см на 60 за да получите броя на паната. Остатъкът разделете на 2 за да постигнете симетричност на крайните части пана.
2. Закрепете теловете за окачване на носещия профил на тавана посредством дюбли. Растояние между точките на окачване около 1 м.
3. Монтирайте носещия профил и го нивелирайте.
4. Монтирайте напречните профили 1200 мм към носещите профили на растояние 60 см един от друг.
5. Монтирайте напречните профили 600 мм към напречните профили 1200 мм.
6. При необходимост носещите профили 3000 мм могат да се съединяват с цел удължаване.

Стъпка 3: Монтиране на паната
1. Прекарайте паното под ъгъл през носещата конструкция и го поставете внимателно на място. Паната трябва плътно да легнат в конструкцията на четирите си страни.
2. Някои видове пана имат посока на подреждане, обозначена със стрелка на обратната страна.
3. Паната се режат c макетен нож .
4. Монтирането на осветителни тела е без особености и се извършва съгласно инструкциите за монтаж на самите осветителни тела.